3+ cuốn sách nói phật giáo nguyên thủy ơn giản, dễ hiểu

Từ xưa đến nay, Phật giáo đã trở thành điểm tựa tinh thần của biết bao thế hệ. Nếu bạn muốn tìm nghe thêm nhiều cuốn sách nói phật giáo nguyên thủy giúp bạn hiểu sâu hơn tông phái này. Vậy thì, bạn nên tìm nghe 3 cuốn sách dưới đây trước tiên.

Lịch Sử Biên Tập Thánh Điển Phật Giáo Nguyên Thủy

“Lịch sử biên tập Thánh điển Phật giáo Nguyên thủy” là tác phẩm đầu tiên trong list sách nói phật giáo nguyên thủy . Cuốn sách là tổng hợp phân tích quá trình biên tập kinh, luật của thời kỳ Phật giáo Nguyên thủy, trải qua các giai đoạn từ khẩu truyền cho đến chữ viết, từ hình thức Mātṛkā (bổn mẫu), 9 phần giáo… cho đến “Tương ưng”, “Trung”, “Trường”, “Tăng nhất”…

Lịch Sử Biên Tập Thánh Điển Phật Giáo Nguyên Thủy
Lịch Sử Biên Tập Thánh Điển Phật Giáo Nguyên Thủy

Nhờ vậy, mỗi chúng ta có cái nhìn rõ ràng hơn về thực trạng biên tập Thánh điển Phật giáo, không còn mơ hồ cố chấp cho rằng, chỉ có Thánh điển Pāli là Nguyên thủy, là lời Phật nói, các Thánh điển khác là ‘phi Phật thuyết’, nhất là kinh sách Đại thừa.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Trong Phật Giáo Nguyên Thủy

“Đức Phật Thích Ca trong Phật giáo Nguyên thủy” là tác phẩm chuyên thảo luận về đức Phật Thích Ca qua nguồn tư liệu A hàm (Phật giáo Nguyên thủy). Ông có cách phân tích lý giải về câu chuyện chung quanh cuộc đời đức Phật khá hợp lý thuyết phục, phù hợp với sự thật lịch sử.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Trong Phật Giáo Nguyên Thủy
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Trong Phật Giáo Nguyên Thủy

Từ Bi Và Tính Không Trong Tư Tưởng Phật Giáo Sơ Kỳ

Quyển sách là quá trình nghiên cứu kì công của thiền sư Anālayo. Nội dung của cuốn sách nói Phật giáo này tập trung vào phân tích kinh điển Pali và A-hàm (Hán tạng) từ đó liên hệ đến một con đường tu tập và vun bồi từ bi cho những người thực hành Phật đạo.

Từ Bi Và Tính Không Trong Tư Tưởng Phật Giáo Sơ Kỳ
Từ Bi Và Tính Không Trong Tư Tưởng Phật Giáo Sơ Kỳ

Công trình Từ bi và Tính Không cũng mang lại cho những người nghiên cứu Phật giáo một tư liệu tham khảo về sự so sánh các nội dung kinh điển, nghĩa thuật ngữ, tư tưởng của các học phái cũng như những tông phái khác nhau buổi sơ kỳ của Phật giáo.

Để tìm nghe thêm nhiều cuốn sách về chủ đề Phật giáo hay như : sách nói phật giáo đường xưa mây trắng, hay một số sách hay của thiền sư Thích Nhất Hạnh.  Mời bạn truy cập sachnoi.com.vn nhé

Tham khảo bài viết: