Sách nói Nói nhiều không bằng nói đúng

[embedyt] https://www.youtube.com/embed?listType=playlist&list=PLZroawZXT8INO5aaRS9n6c-EDh4z9wgqM&v=xMVqYyttawo&layout=gallery[/embedyt]

Danh mục: