“Tình mèo”, tình người trong sách nói Chuyện con mèo dạy hải âu bay